01.06.2012 09:20

Kontinuální měření stavu ovzduší ve Valašském Meziříčí

Kontinuální měření stavu ovzduší ve Valašském Meziříčí

Ve čtvrtek 24. května se na valašskomeziříčské radnici uskutečnila veřejná prezentace výsledků kontinuálního měření znečištění ovzduší ve Valašském Meziříčí. Zadavatelem "Měření znečištění ovzduší organickými látkami se zaměřením na polycyklické aromatické uhlovodíky a těkavé organické látky", které probíhalo po celý rok 2011, byl Městský úřad Valašské Meziříčí. Garantem byl Ekologický právní servis, který se podílel na přípravě i vyhodnocení celého projektu.
Z naměřených údajů vyplývá, že hlavní podíl na znečištění ovzduší nenesou trvale provozované průmyslové zdroje nebo doprava, nýbrž jedná se o lokální topeniště. Právě vytápění domácností způsobilo v zimních měsících nárůst obsahu benzo(a)pyrenu (typického představitele sledované skupiny látek), čímž ovlivnilo průměrnou roční koncentraci, která byla čtyřikrát vyšší než stanovený limit 1 ng/m3. Malý vliv průmyslových zdrojů potvrdily získané výsledky v letních měsících, kdy ani v jednom případě nedošlo k překročení předepsaného limitu. U benzenu, který byl další sledovanou látkou, byla naměřena průměrná roční koncentrace 1,78 µg/m3, což představuje méně než 40 % zákonem stanoveného limitu 5,0 µg/m3
Získané výsledky jasně dokladují, že vliv společnosti Deza na kvalitu ovzduší ve Valašském Meziříčí je malý. Autoři studie se společně se zástupci města shodli, že v minulých letech provedené ekologické investice jsou účinné.
Deza v loňském roce dokončila rekonstrukci zásobníků naftalenu, čímž završila etapu zásadních ekologických investic a splnila podmínky integrovaného povolení. Jen v posledních pěti letech vynaložila na ekologická opatření 800 miliónů Kč. Plánovány jsou i další ekologické investice jako je další odsíření a odprášení kouřových spalin nebo výhledově rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod.

Dne: 1. 6. 2012

Jaroslav Obermajer
tiskový mluvčí DEZA, a. s.

Tisknout


Víte, že...

  • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
  • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky?
  • Deza má vlastní námořní překladištní terminál v polském Štětíně?
  • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii?
  • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2021, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing