16.10.2020 07:00

Reakce na polemiku doc. Marka Petřivalského

 

Pan docent Marek Petřivalský z Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil v posledních dnech dva články s názvy DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část I) a DEZA: o stopových kyanidech a kyanidových stopách (část II). V nich spekuluje o nakládání s kyanidy ve společnosti DEZA a o její možné roli při otravě ryb v řece Bečvě ze dne 20. září 2020.  

Vedení společnosti DEZA k jeho výrokům zveřejňuje následující stanovisko:

Bohužel se nelze ubránit dojmu, že pan docent chce natolik vidět Dezu jako viníka otravy ryb v Bečvě, že si dal hodně práce, aby vymyslel spoustu teoretických argumentů. Z našeho pohledu bohužel často účelových. S jeho závěry zásadně nesouhlasíme a trváme na tom, že DEZA není viníkem otravy ryb v Bečvě. Je s údivem, že jako vědecký pracovník ani na moment nepřipouští jakoukoli jinou možnost. Zcela ignoruje závěry dosavadního šetření policie, která označila (doložitelné z veřejných zdrojů) jako zdroj znečištění jinou výusť v okolí, a nikoli výusť společnosti DEZA. Předpokládáme, že policie své závěry opírá o své šetření a o nějaké důkazy, kterými disponuje. Na rozdíl od teoretických spekulací pana docenta. DEZA nebyla policií v této záležitosti kontaktována. Z toho lze usuzovat, že nepatří mezi podezřelé. Pokud má pan docent nějaké jiné poznatky nebo důkazy, nechť se obrátí na příslušné státní orgány, které kauzu vyšetřují.

 

Od počátku říkáme, že pokud by DEZA jakkoli zapříčinila úhyn ryb v Bečvě, postavíme se k věci čelem a nebudeme nic skrývat. Bohužel jsme ale vytrvale neprávem očerňováni. Věříme, že policie brzy určí skutečného viníka a jméno Dezy bude definitivně očištěno.

 

Trváme na svých dosavadních vyjádřeních:

 

 • DEZA čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává ho, nepoužívá ho, neobchoduje s ním a ani ho nijak neskladuje. V Deze neexistuje žádný zásobník kyanidu, z kterého by tato látka mohla do řeky Bečvy uniknout. Je proto technicky nemožné, aby látka tohoto charakteru do řeky z Dezy unikla a způsobila ekologickou katastrofu takového rozsahu. 

 

 • Pro úplnost uvádíme, že kyanidy jsou ve společnosti DEZA jednou ze sledovaných položek při vypouštění odpadních vod, kde se po zpracování dehtu objevují ve STOPOVÉM množství. Jedná se o komplexně vázané kyanidy, které jsou výrazně méně toxické než volně vázané. Například za rok 2019 bylo z Dezy vypuštěno celkem 937 956 metrů krychlových odpadních vod, které dohromady za rok obsahovaly celkem 93,5 kg množství kyanidu. Tyto hodnoty splňují maximální přípustné množství podle integrovaného povolení. Lze z toho jednoduchým výpočtem vyvodit, jaké množství kyanidu průměrně připadá na jeden kubík odpadní vody.

 

 • Opakovaný rozbor odpadních vod ze společnosti DEZA z inkriminované neděle 20. září 2020, kdy byla otrava ryb zjištěna, potvrdil, že všechny sledované položky včetně kyanidů byly toho dne podlimitní, tedy v normě.

 

 

Nyní k vysloveným otázkám ze strany pana docenta Petřivalského:

 

 1. Zda je v provozu jednotka ozonizace pro detoxifikaci kyanidů v odpadních vodách, a pokud není, jakým způsobem je nahrazena jinou technologií účinného odstranění kyanidů z odpadních vod? 

Není v provozu. Původní jednotka pro detoxikaci odpadních vod byla odstavena z provozu již v prosinci 2016. Důvodem byla její nízká účinnost. V rámci rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod se mimo jiné vybudovala egalizační nádrž o objemu 1 500 m3 a dobou zdržení 7 dnů, vyrovnávající koncentrační rozdíly znečištění v odpadních vodách. Ke snižování kyanidů dochází v biologickém stupni nově zrekonstruované biologické čistírny odpadních vod. Tento způsob čištění odpadních vod byl navržen odbornou firmou a je v souladu s BAT (nejlepší dostupné technologie).

 1. Zda již byl ukončen zkušební provoz nové biologické ČOV a zahájen provoz řádný splňující emisní limity pro oba parametry kyanidů, případně zda je stále využíván a za jakých podmínek obtokový kanál umožňující vypouštění odpadních vod obsahující kyanidy z biologické ČOV přímo do toku Bečvy mimo lagunu ve Lhotce?

Nebyl ukončen. Zkušební provoz biologické čistírny odpadních vod ve společnosti DEZA byl zahájen 20. května 2020 a bude trvat minimálně rok a půl, tedy plánovaně do prosince 2021. Jde však o plnohodnotný provoz. Rekonstrukce biologické čistírny od počátku počítala s přepojením vypouštěných vod do nově vybudované kanalizace, která laguny u Lhotky nad Bečvou obtéká. Nejde o řešení přechodné, ale trvalé. Obě laguny se navrátily k původnímu účelu, tedy k akumulaci užitkových vod. Jedná se v současné době o jedinou povolenou možnost vypouštění vyčištěných odpadních vod do řeky Bečvy. Jde o režim, který navrhnul projektant, prošel posuzováním vlivů na životní prostředí, byl zahrnut ve změně integrovaného povolení a povolen v rámci zkušebního provozu.

 

Žádný obtokový kanál není využíván. Zřejmě je tím myšlena hlavní výusť (odtokový kanál) vyčištěných odpadních vod z biologické čistírny do řeky Bečvy

 1. Jakým způsobem jsou v havarijním plánu provozu odpadních vod DEZA řešena rizika úniků odpadních vod nebo kalů s vysokým obsahem kyanidů důsledkem poruchy technologií (netěsnící či prasklé potrubí a zásobníky, poruchy hlásičů záchytných jímek apod.) nebo chybou obsluhy?

Ve společnosti DEZA se nevyskytují žádné odpadní vody nebo kaly s vysokým obsahem kyanidů.

 

Pokud jde o spekulaci, proč DEZA v neděli 20. září 2020 provedla celkem třikrát rozbor vypouštěných vyčištěných odpadních vod, vysvětlení je velmi jednoduché:

 

V neděli 20. 9. v 8:00 hodin ráno byl proveden standardní plánovaný odběr k pravidelné analýze vypouštěných vyčištěných odpadních vod. Informaci o úhynu ryb jsme v té době neměli. Obdrželi jsme ji telefonicky od starosty města pana Roberta Stržínka až přibližně ve 13 hodin. V reakci na to jsme ihned nařídili provedení dvou dalších mimořádných odběrů, abychom mohli jednoznačně vyloučit zavinění otravy ryb ze strany společnosti DEZA. Rozbory potvrdily, že všechny sledované položky včetně kyanidů byly toho dne podlimitní, tedy v normě.

 

Při vší úctě si dovolujeme pana docenta Petřivalského upozornit, že není ani pracovníkem inspekce životního prostředí, ani vyšetřujícím policistou, ani soudcem. Předpokládáme, že ve společnosti DEZA ani nikdy osobně nebyl, nezná místní situaci a jen teoretizuje „od stolu“. Pokud má nějaké poznatky či důkazy pro své spekulace, kterými dle našeho názoru účelově a závažně v očích veřejnosti očerňuje společnost DEZA, nechť se obrátí na příslušné státní orgány, které otravu ryb v řece Bečvě vyšetřují.      

 

Vedení společnosti.

Tisknout


Víte, že...

 • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
 • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky?
 • Deza má vlastní námořní překladištní terminál v polském Štětíně?
 • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii?
 • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2022, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Tato webová prezentace nepoužívá žádné měřící kódy třetích stran pro sledování návštěvnosti stránek.