15.03.2012 10:13

Stanovisko DEZA, a. s.

Stanovisko DEZA, a. s.

Měsíčník Rožnovský prostor si vyžádal stanovisko DEZA, a. s. k připomínkám některých rožnovských opozičních zastupitelů na téma "DEZA a život lidí v okolí podniku".
Toto stanovisko zde v plném znění uvádíme.

Stanovisko DEZA, a. s. k vlivu chemické výroby na životní prostředí Rožnova pod Radhoštěm

Mediálně živený argument o tzv. vlivu chemické výroby DEZA, a. s. na ovzduší Rožnova pod Radhoštěm je demagogickým a populistickým tvrzením některých místních zastupitelů a jako takové má sloužit jen a výlučně politickému zviditelnění.
Skutečné a ověřené informace vypovídají o zcela zanedbatelném vlivu činnosti DEZA, a. s. na ovzduší ve městě Rožnov pod Radhoštěm. Toto stanovisko opíráme o skutečnost, že imise rizikových látek pracovního ovzduší přímo ve výrobním areálu nepřekračují limitní hodnoty. Z provedených a veřejně dostupných studií také jasně vyplývá, že i ve městě Valašské Meziříčí jsou sledované hodnoty hluboko pod přípustnými limity. Dá se tedy očekávat, že ve 12 km vzdáleném Rožnově pod Radhoštěm budou tyto hodnoty ještě daleko nižší a vliv výrobní činnosti DEZA a. s. zanedbatelný.
Minimální vliv chemické výroby DEZA, a. s. na životní prostředí Rožnova pod Radhoštěm je dále dokladován Generální rozptylovou studií Zlínského kraje, kterou nechal krajský úřad zpracovat v prosinci 2011. Z této studie vyplývá, že v Rožnově pod Radhoštěm z více jak 89 % ovlivňuje životní prostředí doprava. Lokální topeniště se podílejí na znečišťování ovzduší téměř 9 %. Velké a střední zdroje znečišťování ovzduší, mezi něž patří průmyslové podniky, se podílí pouze dvěma procenty.
Rozptylová studie vlivu oxidu siřičitého, oxidů dusíku a polétavého prachu, kterou jsme v roce 2011 poskytli zastupitelstvu Rožnova pod Radhoštěm, minimální vliv chemické výroby potvrdila. V nejbližší době necháme vypracovat také rozptylovou studii dalších rizikových látek. Výsledky studie budou opět k dispozici zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
DEZA, a. s. neustále vynakládá nemalé investiční prostředky na další ekologizaci výroby, a tím svůj vliv dále snižuje. Příkladem může být v loňském roce provedené utěsnění skladovacích zásobníků naftalenu, které emise této látky výrazně snížilo. Zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm se s prováděnými ekologickými opatřeními přímo seznámili při návštěvě Dezy v roce 2010. Bohužel, František Šulgan, který nejvíce prosazuje projednávání tohoto tématu na jednáních zastupitelstva, se setkání odmítl zúčastnit s komentářem, že na zeleno natřené komíny ho nezajímají. Tímto postojem jasně vyjádřil spíše své osobní politické ambice než skutečný zájem o vliv naší chemické výroby na okolí.

Dne: 12.3.2012

Jaroslav Obermajer
tiskový mluvčí DEZA, a. s.

Tisknout


Víte, že...

  • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
  • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky?
  • Deza má vlastní námořní překladištní terminál v polském Štětíně?
  • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii?
  • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2021, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing