17.09.2021 09:21

Znalecký posudek VUT v Brně vyloučil společnost DEZA, a. s. jako možného původce loňské otravy ryb v Bečvě

 

Znalecký posudek VUT v Brně vyloučil společnost DEZA, a. s. jako možného původce loňské otravy ryb v Bečvě

 

Valašské Meziříčí – 16. září 2021

 

Znalecký ústav neshledal spojitost mezi výrobními a provozními procesy společnosti DEZA, a. s. a ekologickou havárií na řece Bečvě dne 20. září 2020. Takový je hlavní závěr znaleckého posudku, který vypracovala Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně.

 „Právní zástupci naší společnosti se rozhodli oslovit renomovaný znalecký ústav v březnu letošního roku, kdy byla naše společnost již delší dobu částí médií a veřejnosti bez dalšího a proti všem prvotním zjištěním označována za viníka havárie na Bečvě.  Znalci provedli rozsáhlé šetření, jehož výsledek potvrdil skutečnosti, které jsme od počátku uváděli. Znalecký posudek jednoznačně vyloučil, že by naše společnost byla původcem havárie,“ uvedl k posudku mluvčí DEZA, a. s. Karel Hanzelka.

 

Řešitelský tým erudovaných odborníků zpracovával znalecký posudek v období od března do srpna 2021. Znalecká činnost byla provázena podrobným zkoumáním všech výrobních procesů, důkladnou prohlídkou celého provozu a prověrkou jeho fungování. Experti znaleckého ústavu se nesoustředili pouze na zadané znalecké otázky, ale celou věc pojali v celé komplexnosti tak, aby jejich závěry byly v maximální možné míře ve vztahu k celé události vyčerpávající. Posudek má celkem 92 stran a dalších 407 stran příloh. Předmětem znaleckého posudku bylo „zhodnocení možnosti úniku závadných látek z celého výrobního areálu společnosti DEZA, a. s. ve Valašském Meziříčí do vodního toku Bečva, v souvislosti s ekologickou havárií na řece Bečvě dne 20. 9. 2020.“

 

Znalecký ústav neshledal jakoukoliv spojitost mezi výrobními a provozními procesy společnosti DEZA, a. s. a ekologickou havárií na řece Bečvě dne 20. 9. 2020.

 

Podle vedení společnosti DEZA, a. s. znalecký posudek potvrdil a podpořil dlouhodobé stanovisko společnosti, že tato valašskomeziříčská chemička nezpůsobila a ani nemohla způsobit loňskou zářijovou otravu ryb v řece Bečvě. Ostatně obdobný závěr veřejně konstatovali i zástupci orgánů činných v trestním řízení, totiž že DEZA, a. s. nepatří ani mezi okruh podezřelých osob.

 

Posudek vypracovaný Fakultou stavební VUT v Brně z řady důvodů nemůžeme v celém rozsahu zveřejnit, považovali jsme však za vhodné veřejnost informovat o jeho podstatných závěrech. Důkladné vyšetření ekologické havárie a zejména pak odhalení její příčiny vnímá naše společnost jako prioritu, a je proto i nadále připravena poskytovat příslušným orgánům veškerou možnou součinnost.  

 

Nad rámec konstatování obsahu závěrů znaleckého posudku VUT v Brně zástupci vedení společnosti DEZA, a. s. opakovaně zdůrazňují, že z povahy výroby, kdy DEZA, a. s. zpracovává černouhelný dehet a v rámci výrobních procesů nenakládá ani nedisponuje čistým kyanidem, otrava takového rozsahu a charakteru není vůbec technicky možná. Navíc i v případě hypotetického úniku chemikálií z továrny by na hladině řeky Bečvy byly na první pohled viditelné olejové skvrny a zároveň by byl cítit specifický zápach polyaromatických uhlovodíků.

 

Veškeré odpadní vody produkované ve výrobním areálu společnosti DEZA, a. s. jsou čištěny v nově zrekonstruované biologické čistírně odpadních vod, jejíž realizace si vyžádala finanční náklad 450 mil. Kč. Jde o jednu z nejmodernějších průmyslových čistíren odpadních vod v České republice. Z provozních dat je navíc zřejmé, že v době havárie se v čistírně odpadních vod nic mimořádného nebo nestandardního nestalo (nedošlo mimo jiné k likvidaci biologických kultur čistírny).

 

Karel Hanzelka

mluvčí koncernu Agrofert

Tisknout


Víte, že...

  • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
  • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky?
  • Deza má vlastní námořní překladištní terminál v polském Štětíně?
  • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii?
  • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2022, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Tato webová prezentace nepoužívá žádné měřící kódy třetích stran pro sledování návštěvnosti stránek.