Deza a životní prostředí

deza a zivotni prostrediDEZA, a. s. si je vědoma možného vlivu chemických výrob na životní prostředí. Nemalé částky jsou proto směrovány do ekologizace výrob. Za posledních 25 let Deza investovala do ekologie více než tři miliardy korun. Cílem těchto investic je minimalizovat veškeré emise škodlivin vznikající při skladování surovin a výrobků i při samotné výrobě. Emise škodlivin do ovzduší jsou snižovány tak, že se postupně utěsňují (hermetizují) veškerá technologická zařízení. Vznikající plyny (většinou zdroj zápachu) jsou průběžně odváděny do lokálních spaloven, kde dochází k jejich dokonalému spálení.V souladu s politikou maximálního úsilí ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců věnuje Deza velkou péči zeleni jak v areálu, tak v nejbližším okolí.

Za naplňování zásad environmentální politiky jsou v rámci svých činností a kompetencí zodpovědné všechny útvary společnosti s cílem, aby rozvoj podniku směřoval k trvalému a nezvratnému snižování všech negativních dopadů společnosti na pracovní a životní prostředí.

Během roku 2011 byla provedena hermetizace celého výrobního procesu a skladovacích zásobníků na výrobu naftalenu, včetně veškerého zařízení pro manipulaci s tekutým naftalenem. Dne 19. září 2012 byla tato  ekologická investice uvedena kolaudačním rozhodnutím do trvalého provozu. Přínosem investice je, vedle dalšího snížení občasného zápachu, především výrazné snížení emisí naftalenu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o časově i finančně náročné úkoly (tabulka vynaložených nákladů), je plnění našeho ekologického programu rozloženo do delších časových úseků (tabulka s detailnějšími informacemi). 

Za posledních 10 let bylo na ekologické investice vynaložena více než jedna miliarda korun, což představovalo 27 % veškerých investic.


 DEZA, a. s. jako výrobce chemických látek řádně plní své povinnosti vyplývající z legislativy REACH. Detailnější informace o celé legislativě, časových etapách jejího zavádění a nových povinnostech výrobců chemických látek je možné nalézt například na stránkách: http://echa.europa.eu/

Podrobnější informace o legislativě REACH ve společnosti DEZA, a. s. je možné získat na emailové adrese

K 30. 11. 2010 DEZA, a. s. zaregistrovala u Evropské chemické agentury (ECHA) v Helsinkách 44 chemických látek. Jako součást registrační dokumentace byly předloženy především fyzikálně-chemické a ekotoxikologické informace o jednotlivých látkách. Proces plnění legislativy REACH však tímto pro společnost DEZA, a. s. neskončil. V následujícím období proběhne druhá vlna registrací a u některých látek také proces povolování.

   

Současným přínosem zavedení legislativy REACH je sjednocení označování a klasifikace chemických látek v Evropské unii.

Zpráva o stavu a vývoji životního prostředí


Víte, že...

  • Deza jako chemický podnik má ze zákona povinnost provozovat své výroby tak, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí?
  • provozování chemických výrob je možné pouze s platným integrovaným povolením?
  • dodržování integrovaného povolení je pravidelně dozorováno státními orgány? 

Responsible Care

Víte, že...

celkové náklady na realizaci ekologické investice „Likvidace exhalací naftalenu“ dosáhly 59 miliónů korun?

Víte, že...

  • Deza v roce 2010 vynaložila na zavedení legislativy REACH 40 miliónů korun?
  • legislativa REACH se týká i dříve zavedených látek, přičemž veškerá odpovědnost přechází na samotné výrobce?
  • zavedením legislativy REACH v celé Evropské unii dojde k prověření všech vlastností chemických látek? 
  • REACH také počítá s omezením výroby a používání nebezpečných látek a s jejich adekvátní náhradou, čímž bude omezen jejich dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel?

 Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2023, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Tato webová prezentace nepoužívá žádné měřící kódy třetích stran pro sledování návštěvnosti stránek.