Politika integrovaného systému řízení

Ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování patří, včetně prevence a trvalého snižování znečišťování, k nejvyšším prioritám DEZA, a. s.

Vedení DEZA, a. s., Valašské Meziříčí ustanovuje v rámci své strategie ochrany životního prostředí ke snižování dopadů svých činností, zboží a služeb environmentální politiku, v rámci níž se zavazuje:

 • k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se DEZA, a. s. zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti,
 • k neustálému zlepšování enviromentálního profilu organizace,
 • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí,
 • k prevenci znečišťování životního prostředí,
 • ke zvyšování povědomí zaměstnanců a v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb
  a výrobků na životní prostředí.
 • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaným stranám.

Environmentální politika je součástí příručky systému environmentálního managementu
a v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována.
Environmentální politika je závazná pro všechny zaměstnance DEZA, a. s., a musí být
vedeny a udržovány záznamy o tom, že je sdělována všem zaměstnancům, osobám pracujícím pro organizaci nebo s jejím pověřením a všem zainteresovaným stranám.
Pravidelné přezkoumávání a aktualizace environmentální politiky probíhá v rámci procesu přezkoumávání systému environmentálního managementu vrcholovým vedením společnosti DEZA, a. s., jednou ročně.
Dostupnost environmentální politiky je zajištěna zveřejněním na webových stránkách
společnosti DEZA, a. s.


Víte, že...

 • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
 • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky? 
 • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii?
 • Deza v roce 2012 zavedla systém řízení životního prostředí a získala odpovídající certitikát ISO 14 001?? 
 • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

Twitter

© 2019, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing