Politika integrovaného systému řízení

DEZA, a.s. je výrobcem základních aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek, s dlouholetou tradicí v oboru zpracování černouhelného dehtu a surového benzolu. Základním předpokladem úspěchu je trvalé zvyšování kvality nabízených výrobků a souvisejících služeb, současně poskytovat zaměstnancům i regionu maximální možnou ochranu před vlivy provozovaných chemických výrob a souvisejících činností. Tomuto odpovědnému přístupu je věnována komplexní a systematická péče.

 V rámci své strategie řízení výroby a ochrany životního prostředí se vedení DEZA, a.s. zavazuje: 

 • Dodržovat příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na společnost vztahují nebo k nimž se zavázala v oblastech kvality, péče o životní prostředí, bezpečnosti na pracovištích a prevence havárie.
 • Vyrábět a dodávat produkty na úrovni a v termínech, které splňují potřeby, požadavky a očekávání zákazníků, při zajištění komplexního servisu.
 • Zavádět nové progresivní technologie, přenášet do kvality výrobků a služeb dlouhodobé výrobní zkušenosti, rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat výkonnost procesů kvality, ochrany životního prostředí i bezpečnosti práce a poskytovat pro dosahování stanovených cílů potřebné zdroje a informace.
 • Zaměřit se na prevenci rizik ohrožujících kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, dbát na prevenci v oblasti bezpečnosti práce a závažných havárií, úroveň znečištění či jiných negativních dopadů na životní prostředí.
 • Zvyšovat povědomí, způsobilost a motivaci zaměstnanců, vedoucí ke správnému a bezpečnému řízení procesů a k uvědomění si vlastní odpovědnosti v oblastech kvality a životního prostředí.
 • Otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami na všech úrovních organizace a poskytovat nezbytné informace za účelem nastavení vzájemných závazků, dokladování jejich plnění a k získání zpětné vazby ke zlepšení výkonnosti.
 • Zlepšovat systémy řízení s kladeným důrazem na kvalitu svých výrobků a plnění požadavků zákazníků, na rozvoj lidí a jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci, na nejlepší dostupné techniky k zajištění vyšší úrovně ochrany životního prostředí.

Základní podmínkou pro dosažení cílů integrované politiky je dodržování vysoké kvality práce na všech úrovních a při všech činnostech, ovlivňujících kvalitu výrobků, životní prostředí i bezpečnost na pracovištích. Zodpovědnost za splnění této podmínky má každý zaměstnanec DEZA, a.s. v rozsahu funkce, kterou zastává. Závazky integrované politiky jsou pro vrcholové vedení východiskem pro stanovování specifických, časově vymezených a periodicky kontrolovaných cílů a cílových hodnot. Integrovaná politika systému řízení je přístupná veřejnosti, sdělována všem osobám, které pracují pro společnost nebo z jejího pověření, a všem zainteresovaným stranám. Za zavedení, pochopení a udržování této politiky na všech úrovních organizace odpovídá vedení společnosti.

Integrovaná politika systému řízení je součástí Integrované příručky systému řízení kvality a environmentu a v rámci tohoto systému je dokumentována, implementována a udržována.


Víte, že...

 • počátky závodu sahají do roku 1892, kdy Julius Rütgers založil v Ostravě továrnu na destilaci dehtu?
 • Deza zásobuje teplem město Valašské Meziříčí i další průmyslové podniky? 
 • Deza je nositelem ocenění Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii?
 • Deza v roce 2012 zavedla systém řízení životního prostředí a získala odpovídající certitikát ISO 14 001?? 
 • Deza patří mezi největší zaměstnavatele v regionu?


Tell us - Agrofert etická linka ČLEN KONCERNU AGROFERT

       

© 2023, DEZA a. s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Etický kodex společnosti

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Tato webová prezentace nepoužívá žádné měřící kódy třetích stran pro sledování návštěvnosti stránek.