DEZA, a.s. Světový zpracovatel
surového dehtu a benzolu