Ftalanhydrid a estery

Oxidací naftalenu a o-xylenu je vyráběn ftalanhydrid. Estery ftalanhydridu mají největší využití při výrobě plastů, kde hrají roli změkčovadel. Z esterů ftalanhydridu je vyráběno i polyesterové nebo alkydové pryskyřice. Ftalanhydrid je rovněž ceněná chemická surovina pro výrobu léčiv, barev, pigmentů nebo např. retardérů hoření.

 

Ftalanhydrid šupinkový / kapalný

Chemický název: Ftalanhydrid, Anhydrid kyseliny ftalové
CAS číslo: 85-44-9

Diisononylftalát (DINP)

Chemický název: Diisononylester kyseliny ftalové
CAS číslo: 28553-12-0

Dipropylheptylftalát (DPHP)

Chemický název: bis(2-propylheptyl)- ftalát
CAS číslo: 53306-54-0

Dibutylftalát (DBP)

Chemický název: Dibutylester kyseliny ftalové
CAS číslo: 84-74-2

Dioktyladipát (DOA / DEHA)

Chemický název: Di(2-ethylhexyl)ester kyseliny adipové
CAS číslo: 103-23-1

Vybudovali jsme si a neustále posilujeme své postavení ve výrobě výše-molekulárních změkčovadel, jako jsou diisononylftalát (DINP; CAS: 28553-12-0) a di(2-propylheptyl)ftalát (DPHP; CAS: 53306-54-0).