Naftalen

Naftalen je v černouhelném dehtu zastoupen v množství cca 10%. Z dehtu je destilací oddělován naftalenový olej, který se dále po odstranění fenolů destilačně a rafinačně čistí. Výsledný produkt je vyráběn ve dvou kvalitách, technický naftalen s koncentrací naftalenu přes 97% a čistý naftalen mající čistotu přes 99%.  Kromě výroby ftalanhydridu je naftalen využíván pro výrobu povrchově aktivních látek, pigmentů, barviv, léků a jiných chemikálií. Naftalen je známý především jako prostředek na hubení molů, ničících oblečení. V poslední době sílí jeho význam jako suroviny pro výrobu superplastifkátorů do betonu. Hydrogenovaný nebo částečně hydrogenovaný naftalen je používán jako málo těkavé organické rozpouštědlo.

 

Naftalen surový 97%

chemický název: naftalen surový
CAS: 91-20-3

Naftalen rafinovaný 99%

chemický název: naftalen rafinovaný
CAS: 91-20-3