Aromatické speciality

Destilací dehtu je mimo jiné získáván olej s vysokou koncentrací antracenu a karbazolu. Následnou krystalizací v kombinací s velmi účinnou vakuovou destilací jsou vyráběny čisté látky antracen a karbazol. Čistý karbazol se používá k výrobě pigmentů a léčiv. Čistý antracen je kromě léčiv, barviv a insekticidů používán na výrobu antrachinonu. Mimo to je antracen UV senzitivní látka a díky tomu má své speciální využití. Antrachinon je vyráběn z anthracenu a to v Organiku Otrokovice. Výroba antrachinonu probíhá na speciálním katalyzátoru, který si pro tyto účely dokážeme sami vyrobit. Antrachinon se nejčastěji používá jako přísada při výrobě papíru.

 

Anthracen

chemický název: anthracen
CAS: 120-12-7

Karbazol

chemický název: karbazol
CAS: 86-74-8

Anthrachinon

chemický název: anthrachinon
CAS: 84-65-1

Acenaften

chemický název: acenaften
CAS: 83-32-9

Tetralin

chemický název: 1,2,3,4 - tetrahydronaftalen
CAS: 119-64-2

Pyren

chemický název: pyren,
CAS: 129-00-0