Fenoly, kresoly, kresolové kyseliny

Destilací dehtu je mimo jiné získáván olej s vysokým obsahem fenolů. Extrakcí kyselých fenolů a následnou destilací tohoto oleje je vyráběn čistý fenol i směsi fenolů, kresolů a xylenolů. Fenol je základní surovina bisfenolu A jehož kondenzací s jinými látkami vznikají polykarbonáty a epoxidové pryskyřice. Fenol, kresoly a xylenoly jsou základní složkou pro fenolické pryskyřice.

 

Fenol 99%

chemický název: fenol
CAS: 108-95-2

o-Kresol 99%

chemický název: o-kresol
CAS: 95-48-7

m,p-Kresolová směs

chemický název: směs kresolů
CAS: 84989-04-8

Xylenolová směs

chemický název: směs xylenolů, kresolů a ethylfenolů, kresolové kyseliny
CAS: 84989-06-0

3,5-Xylenolová frakce

chemický název: směs bohatá na 3,5-xylenol a další kresoly a xylenoly
CAS: 84989-07-1

3,5-Xylenol 99%

chemický název: 3,5 xylenol
CAS: 108-68-9