Etický kodex

Firemní compliance reprezentuje základní pilíř moderního podnikání. Jedná se o systematický přístup, jehož hlavním účelem je zajistit, že společnost dodržuje veškeré relevantní právní předpisy, nařízení a etické normy, které ovlivňují její činnost. Tento komplexní rámec zahrnuje množství interních postupů, politik a kontrolních opatření, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly rizika spojená s nedodržováním předpisů a pomáhaly udržovat integritu společnosti.

Compliance program DEZA vychází ze společné koncepce koncernu AGROFERT, což obnáší sjednocení předpisů a procesů napříč celým koncernem. Firemní compliance společnosti DEZA je upraveno směrnicí SP I 21 „Program Compliance“, jehož přílohu tvoří etický kodex.

Etický kodex zavazuje všechny zaměstnance i externí pracovníky v areálu společnosti DEZA a stanovuje základní pravidla chování zaměstnanců mezi sebou, vůči společnosti, zákazníkům, orgánům veřejné správy i vůči třetím osobám. Etický kodex nemůže pokrýt všechny možné situace, které mohou nastat, ani specifika aplikace různých právních předpisů a regulací. Cílem dokumentu je definovat minimální požadavky na etické chování a zásady firemní kultury, které jsou závazné pro každého zaměstnance společnosti DEZA a poskytují základní vodítko pro rozhodování se v jednotlivých situacích.

K podání podnětu v rámci Programu Compliance slouží:

Podněty podané přes Etickou linku nebo Compliance officerovi společnosti se řídí pravidly programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná se o oznámení dle zákona 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Pokud chcete podat oznámení dle tohoto zákona, využijte postup uvedeny na webových stránkách společnosti. Klikni zde.