Smola a dehtové oleje

Smola

Smola je název pro destilační zbytek z destilace černouhelného dehtu. Dehet vzniká jako vedlejší produkt při výrobě koksu. Koks je následně využit při produkci surového železa.  Vysokým obsahem uhlíku a tekutou konzistencí za vyšších teplot hraje smola klíčovou roli při výrobě speciálních uhlíkových materiálů. Využití nachází smola zejména jako pojivo koksu při výrobě uhlíkových a grafitových elektrod pro výrobu hliníku a oceli. Smola je produkována v různých specifikacích dle přání zákazníků.

Dehtové oleje

Destilací se z dehtu separuje smola a různé dehtové oleje. Některé dehtové oleje slouží k výrobě čistých látek, jako naftalen, antracen a karbazol, jiné dehtové oleje jsou využívány jako směsi. Jedná se především o kreosotový olej, olej na saze a prací olej. Kreosotový olej je využíván k tlakové impregnaci pražců a dřevěných sloupů různého použití. Nejrozšířenějším využitím sazí, které jsou vyráběny z oleje na saze, je zpevňující plnivo pro pneumatiky a jiné výrobky z gumy. Prací olej je používán v chemických částech koksoven pro oddělení surového benzolu z koksárenského plynu a jiné speciální účely.

Typy nabízené smoly a dehtových olejů

Smola pojivová

chemický název: smola dehtová
CAS: 65996-93-2

Prací olej

chemický název: kreozotový olej acenaftenová frakce – prací olej
CAS: 90640-84-9

Smola impregnační

chemický název: smola dehtová
CAS: 65996-93-2

Anthracenový olej frakce II

chemický název: těžký anthracenový olej, prací olej
CAS: ----------------

Surovina pro saze

chemický název: není
CAS: ---------------

Dehtový olej

chemický název: není
CAS: -------------

Víte, že...

  • černouhelná smola je destilační zbytek z destilace černouhelného dehtu?
  • černouhelná smola se používá k výrobě elektrod, které se dále využívají pro výrobu hliníku a železa?
  • černouhelná smola má unikátní vlastnosti a dosud nebyla nalezena její plnohodnotná náhrada?
  • prací olej se používá v koksovnách jako absorbční medium pro zachytávání surového benzolu?
  • některé destilační frakce dehtu se s výhodou používají jako surovina na výrobu sazí?