Síra a soda

Síra a soda jsou vedlejšími výrobky naší produkce, které mají široké využití v navazujících chemických výrobách.

 

Uhličitan sodný – vodný roztok 20 – 25%

chemický název: uhličitan sodný
CAS: 497-19-8

Síra 99% - kapalná

chemický název: síra
CAS: 7704-34-9