Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je v dnešní digitální éře zásadním tématem, které se týká každého z nás. S rostoucím množstvím digitálních informací, které sdílíme, je nezbytné zajistit, aby naše osobní údaje byly chráněny před zneužitím a neoprávněným přístupem. Společnost DEZA si je své zodpovědnosti plně vědoma a při zpracování osobních údajů se snaží v maximální možné míře respektovat zájmy třetích osob na ochraně jejich osobních údajů. Kompletní informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti DEZA jsou k dispozici zde.