Aromatická rozpouštědla

Vedlejšími složkami surového koksárenského benzolu jsou toluen, xyleny a solventní nafty. Tyto látky a jejich směsi jsou ze surového benzolu získávány hydrogenační rafinací a destilací. Toluen je jedno z nepoužívanějších organických rozpouštědel. Používá při výrobě nebo aplikaci barviv, laků, gumárenských výrobků, lepidel, silikonových tmelů, léčiv a jiných chemických přípravků. Jako chemická surovina slouží k výrobě např. kyseliny benzoové a toluen-diizokyanátu, který je základním článkem polyuretanových pěn. Toluen je používán i jako látka zvyšující oktanové číslo benzínů pro závodní benzínové motory. Xyleny a solventní nafty mají svoje využití jako rozpouštědla barev, laků, tmelů, lepidel,…

 

Toluen 99%

chemický název: toluen
CAS: 108-88-3

Xylen technický

chemický název: směs o,m,p-xylenu a ethylbenzenu
CAS: 1330-20-7

BTX frakce

chemický název: směs benzenu, toluenu a xylenu
CAS: 101896-26-8

Solventní nafta

chemický název: směs vyšších aromatických uhlovodíků
CAS: 92062-36-7

Pouze pro firmy, minimální odběr 200 kilogramů (1 sud) do vlastních obalů.