Benzen

Benzen je základní složkou surového benzolu, který vzniká vypírkou koksárenského plynu pracím olejem v chemické části koksovny. Hydrogenační rafinací a následnou destilací je z benzolu získán benzen o vysoké čistotě. Benzen je základní složkou mnoha polymerních látek využívaných v každodenním životě, jako je polystyren, PET, nylon, polykarbonáty, polyuretany,….

 

chemický název: benzen
CAS: 71-43-2