26. 4. 2024

Certifikát environmentálního vyúčtování

Naše firma již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru, a tím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí. Díky úsilí našich zaměstnanců společnost DEZA, a.s. odevzdala v loňském roce 1 731 kg starého elektra. Mimo jiné jsme tím uspořili 14,94 m³ vody, což se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 2 037 cyklech sprchování. Informace vychází ze studie neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení zajišťuje.