23. 5. 2024

Čtyři pilíře našeho integrovaného systému řízení

V první polovině dubna 2024 proběhl v naší společnosti osmidenní recertifikační audit nastavených systémů řízení kvality, životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Certifikáty jsme na další tři roky obhájili.

Zároveň úspěšně proběhl certifikační audit nového systému řízení z pohledu ISO 50001 - hospodaření s energií a tato certifikace se tak stává čtvrtým pilířem našeho integrovaného systému řízení.

Tento úspěch nás i nadále motivuje k dalšímu úsilí ve snaze o udržitelnost a ochranu životního prostředí. Děkujeme všem, kteří nám pomohli dosáhnout tohoto milníku. 

Fotogalerie