25. 7. 2023

II. dozorový audit 2023

V dnech 12. až 16. 6. 2023 proběhl v našem podniku DEZA, a.s. ve Valašské Meziříčí a Otrokovicích plánovaný 2. dozorový audit certifikační společností Bureau Veritas CZ. Tento externí audit je především nástroj pro zlepšování a nezávislý pohled, který zlepší fungování firmy, jeho managementu a dá impulsy k celkovému rozvoji. Ve společnosti DEZA, a.s. je tradičně zaměřen na náš integrovaný systém řízení v oblastech kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jelikož se jednalo pouze o dozorový audit, který bývá menšího rozsahu, navštívili auditoři jen některá vybraná pracoviště. Po vyhodnocení aktuální situace podniku bylo stanoveno v naší společnosti několik silných stránek (jako např. odborná způsobilost personálu).  Zároveň s tím jsme obdrželi několik „Příležitostí“ k dalšímu zlepšování. 
V první polovině roku 2024 nás čeká recertifikační audit, který obsáhne téměř všechna pracoviště. Úkolem tohoto auditu bude potvrdit a obhájit nastavenou certifikaci (ISO 9001, 14001 a 45001).