8. 1. 2024

Společnost DEZA získala stříbrnou medaili EcoVadis za udržitelnost

EcoVadis patří mezi jeden z nejkomplexnějších nástrojů hodnocení udržitelnosti a je celosvětově nejdůvěryhodnějším hodnocením udržitelnosti podniků. Řídí se ověřitelnými mezinárodními standardy CSR, jako jsou zásady Global Compact, úmluvy Mezinárodní organizace práce, standardy Global Reporting Initiative a ISO 26000. EcoVadis analyzuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech základních oblastech: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Nejlépe jsme byli hodnoceni v oblasti životního prostředí, kde jsme dosáhli na 70 bodů ze 100.

Dosud bylo hodnoceno více než 100 000 společností po celém světě, společnost DEZA si z hlediska udržitelnosti vedla lépe než 80 % všech hodnocených společností. Díky stříbrné medaili se řadíme mezi nejlépe hodnocených 25 %.

Hodnocení EcoVadis potvrzuje náš závazek k udržitelnému rozvoji.