16. 10. 2023

Spolupráce se školami

V polovině měsíce září jsme ve společnosti DEZA, a.s. přivítali studenty posledního ročníku Ústavu organické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Exkurze se uskutečnila v rámci seznamování studentů posledního ročníku s moderními technologiemi s možností navázat spolupráci s mladými inženýry. Společně s vedoucím vývoje a výzkumu Ing. Romanem Sívkem, Ph.D. jsme pro ně a jejich pedagogy připravili program na celé dopoledne, který zahrnoval návštěvu provozu Naftalen, Ftalanhydrid a Benzol.

V tomtéž období jsme ve spolupráci s vedoucím laboratoří Dehet Ing. Josefem Králem zorganizovali exkurzi laboratoří pro 20 studentů ze Střední průmyslové školy Hranice oboru Aplikovaná chemie.

Pořádání exkurzí ve spolupráci s oběma školami má dlouhou tradici a my si vážíme, že se pedagogové a studenti do Dezy rádi vracejí.